Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019Tὰ μάτια σου δυὸ πυροβολισμοὶ στὰ τυφλά

Ἀναγνωστικὸ ὑπερρεαλιστικῶν ποιημάτων

Μετάφραση: Γιῶργος Κεντρωτής

Σελ. 318

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019