Προς παράστασιν Ισραήλ Henry Bernstein  Μετάφραση:  Μήτσος Μυράτ Εισαγωγή: Ρένα Μόλχο Σελ.142