Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013
AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τομέας Φιλοσοφίας
Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο Krishnamurti 
και η αλλαγή του ανθρώπου

(Σελίδες 35)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΙΚΟΣ 
Επ.Καθηγητής