Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016


David Hume
Mια πραγματεία για την ανθρώπινη φύση

Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια
Βασίλειος Δ. Μακρυπούλιας

Σελ. 290

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016