Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017Martin Heidegger
Για τον Ουμανισμό/
Uber den Humanismus
Μετάφραση, σχόλια και επίμετρο: 
Η Ερμηνευτική Και η Φαινομενολογία των Ερμηνιών

Σωκράτης Δεληβογιατζής

Σελ. 252