Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017Δημήτρης Ι. Παπαδής
Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΟ Δ´
Περί των πολιτευμάτων

Σελ. 307


Σωτήρης Μπαμπατζάνης

ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ασκήσεις
Γραμματικής, Συντακτικού, Παραγωγής Γραπτού Λόγου, 
Κριτήρια αξιολόγησης, Ανάλυση κειμένων

Σελ. 229


Σωτήρης Μπαμπατζάνης -  Βίκτωρ Ρίζος

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Γραμματικής και Συντακτικού
ΣΤ Τάξη

Σελ. 137