Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018Λάμπρος Ι. Παπαγιάννης

Ηράκλειτος 
Λάο Τσε
Ο άνθρωπος, ο κόσμος και ο θεός υπό το πρίσμα μιας φιλοσοφίας
του γίγνεσθαι και της αρμονίας

Σελ. 345

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018